Tuesday, 9th of August 2022

Tuesday, 9th of August 2022

"ตามรอยวีรบุรุษวังน้ำขาว"
ณ จ.ชัยนาท ๑๙-๒๐ ธ.ค.๕๘

วีดีโอทั้งหมด

วารสารรายเดือนเพื่อเชิดชูเกียรติ 100 ปีชาตกาล อาจารย์ป๋วย

สารป๋วย ย้อนหลัง

E-book เกี่ยวกับงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

E-book อื่น ๆ

วีดีโอเกี่ยวกับป๋วย อึ๊งภากรณ์

VDO Link 10  VDO Link 11  VDO Link 12

               เสวนาคารสัญจร จังหวัดขอนแก่น Part 3                         ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊ง ภากรณ์ ครั้งที่ 7       เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย

VDO Link 07  VDO Link 08  VDO Link 09

         ป๋วยเสวนาคารสัญจร จังหวัดชัยนาท, ๑๕ ก.ค.๕๘              เสวนาคารสัญจร จังหวัดขอนแก่น Part 1                      เสวนาคารสัญจร จังหวัดขอนแก่น Part 2

    VDO Link 04  VDO Link 05  VDO Link 06     

      คุณบรรจง  นะแส "ผู้ปลดปล่อยท้องทะเลไทย" อย่างไร?     คุณสนั่น ชูสนั่น "ผู้มองเห็นความงดงามที่อำมหิต"          คุณบำรุง  คะโยธา "ผู้นำทัพคนทุกข์ข้ามลำตะคอง"