Tuesday, 9th of August 2022

Tuesday, 9th of August 2022

RSS

      โครงการเทศกาลละครใบ้นานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีการแสดงจากนักแสดงละครใบ้ชาวไทย เยอรมัน และญี่ปุ่น โดยการจัดกิจกรรมมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านละครใบ้และพัฒนาศักยภาพละครใบ้ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางให้มากยิ่งขึ้นผ่านการเปิดการแสดงและการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักแสดงและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ รายได้ 50% ของการจัดงานจะมอบให้ โครงการละครใบ้เพื่อเด็กหูหนวก เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กที่มีความพิการในการได้ยิน

เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 และ 27-29 พฤษภาคม 2559 

01

02

นักแสดงละครใบ้ชาวไทย Hao (วิสุทธิ์ กุศลมโนมัย)

03

04

Kita Kyoichi – นักแสดงละครใบ้ชั้นครูชาวญี่ปุ่น

 05

06

การแสดงเรื่อง คนออกทะเลโดยกลุ่มคนหน้าขาว

07

08

นักแสดงละครใบ้ชาวญี่ปุ่น Yano Kazuki

09

10

Milan Sladek - ปรมจารย์ละครใบ้ หนึ่งในยุโรป

 

 

 
 
Powered by Phoca Gallery