Tuesday, 9th of August 2022

Tuesday, 9th of August 2022

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ :  02-613-3030-33 , 02-564-4493

โทรสาร   :  02-224-9419 , 02-564-4493

E-mail    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website :  http://www.pr.tu.ac.th 

 

 

 

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200

โทรศัพท์ :  02-613-3777, 02-613-4000

โทรสาร   :  02-613-2043

E-mail    :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website :  http://alumni.tu.ac.th